Ngô Bảo Châu – Mất dạy và mất gốc

Sáng ngủ dậy tay cầm con điện thoại ghẻ lướt phây búc mà cái ảnh bên dưới đập ngay vào mặt làm mình phải chửi thề :” Tổ sư Trâu” rồi bất giác nghĩ lại mà thấy ân hận. Sở dĩ chửi “Trâu” là bởi vì người ta hay nói ngu như trâu, nhưng chửi “Châu” như thế thì xúc phạm đến con trâu quá, con trâu là đầu cơ nghiệp của người nông dân Việt Nam ngày ngày chăm chỉ cày cấy có ích là thế chứ có phải như “Châu” đâu, “Châu” thì chả được tích sự mẹ gì.

Read more